Informujemy o otwarciu naboru wniosków na najem powierzchni w Akceleratorze biznesowym KSSENON. W zakładce “Jak wynająć”  znajdują się najważniejsze informacje o procedurze naboru, a w załącznikach -regulamin i formularz zgłoszeniowy.  W celu omówienia warunków funkcjonowania, umów, cen, terminów, dostępności, kwestii związanych z ulgami podatkowymi  zachęcamy do kontaktu z pracownikami Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej KSSE S.A.

Na zaproszenie Jastrzębskiego Klubu Biznesowego EBi 16 lutego w siedzibie firmy Blueform w Jastrzębiu-Zdroju w spotkaniu biznesowym wzięli udział przedstawiciele Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej KSSE S.A. Tego typu cykliczne spotkania są oddolną inicjatywą Klubu, w ich trakcie odbywają się wartościowe prelekcje organizacji i instytucji związanych z biznesem. Tematem przewodnim spotkania była oferta KSSE S.A. dla przedsiębiorców w postaci ulg podatkowych w ramach instrumentu Polskiej Strefy Inwestycji oraz przedstawienie oferty Akceleratora Biznesowego KSSENON.  Piotr Sikora, Główny Specjalista ds. Rozwoju KSSE S.A. w przedstawił najważniejsze założenia Polskiej Strefy Inwestycji, a zarazem przybliżył instrument, dzięki któremu firma może uzyskać ulgę podatkową w związku z realizacją nowej inwestycji. Następnie Marcin Sieniawski, Specjalista ds. Nieruchomości omówił zarówno ofertę wynajmu przestrzeni pod prowadzenie działalności gospodarczej w Akceleratorze Biznesowym KSSENON w Żorach, jak również nakreślił szanse i możliwości dla istniejących firm dotyczące przyszłych kooperacji i możliwości zawierania nowych, również długofalowych i rozwojowych kontraktów z rezydentami i subprojektami Akceleratora. Po prezentacjach dotyczących oferty Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uczestnicy spotkania mieli okazję do zadawania pytań i rozmów z przedstawicielami Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej.

W ostatnich tygodniach pojawiły się nowe akty legislacyjne związane z instrumentem pn. Polska Strefa Inwestycji, oferowanym przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Pierwszym z dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji i wprowadza ono pewne ewolucyjne zmiany do instrumentu (m.in. obniżenie wymaganych nakładów inwestycyjnych dla małych i średnich firm w przypadku reinwestycji). Drugim istotny dokumentem jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027. Na jego podstawie w województwie śląskim o 10 pkt procentowych zwiększa się wysokość pomocy publicznej. Oznacza to, że w aktualnym momencie dużym firmom przysługuje 40% pomocy publicznej, średnim – 50%, natomiast firmom mikro i małym – 60%.

Wejście w życie nowych aktów legislacyjnych okazję, aby przybliżyć instrument, dzięki któremu firma może uzyskać ulgę podatkową w związku z realizacją nowej inwestycji. Inwestycja taka może zostać zrealizowana w dowolnej lokalizacji, a wsparcie przyznawane jest firmom  z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług, bez względu na ich wielkość. Istotą instrumentu jest możliwość korzystania przez firmę z ulgi podatkowej w podatku dochodowym, polegającej na całkowitym niepłaceniu tego podatku. Łączna maksymalna wartość ulgi podatkowej określana jest w oparciu o opisywaną wcześniej mapę pomocy publicznej – i jak już wspomniano dla firm mikro i małych wynosi 60% nakładów inwestycyjnych poniesionej inwestycji (50% dla średnich firm i 40 % dla dużych firm).

Czy założenia PSI mają zastosowanie w przypadku wynajmu powierzchni w Akceleratorze biznesowym KSSENON? Czy wynajmując halę przemysłową można skorzystać z ulgi? Czy firma ma szansę na skorzystanie z dobrych warunków do dalszego dynamicznego rozwoju?
Odpowiedź na wszystkie te pytania brzmi: TAK!

Wynajmując powierzchnię przemysłową w Akceleratorze, po spełnieniu pewnych określonych dla inwestycji kryteriów – Twoja firma również może skorzystać z ulg podatkowych. Istotnym jest tutaj, że do kosztów kwalifikowanych, na podstawie których wylicza się ulgę podatkową można zaliczyć także koszty związane z najmem powierzchni w Akceleratorze biznesowym KSSENON. Warunkiem jest tutaj to, by okres najmu trwał co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji. Dodatkowo poza kosztami związanymi z najmem, kosztami kwalifikowanymi będą również wszystkie przyszłe wydatki na środki trwałe (np. wyposażenie, park maszynowy, patenty czy licencje). W przypadku firm z sektora MŚP oprócz nowego sprzętu możliwy jest również zakup używanych środków trwałych. Całość może zostać sfinansowana zarówno np. za pomocą środków własnych, ale także i kredytu czy leasingu finansowego.

Jak to się przelicza w praktyce?

Przykładowa kalkulacja pomocy publicznej dla małej firmy prowadzącej działalność w hali przemysłowej o powierzchni 290 m2 wynajętej na okres 5 lat:
Przykładowe koszty związane najmem hali oraz zakupem sprzętu, oprogramowania i wyposażenia wliczanego do środków trwałych: 1.000.000 zł netto
Ulga podatkowa dla małej firmy (60%): 600.000 zł
Oznacza to, że firma nie płaci podatku dochodowego z działalności, dopóki jego wartość nie skumuluje się do kwoty 600.000 zł.

Ulga podatkowa w KSSENONIE to nie wszystko. KSSE gwarantuje Ci dostęp do potencjalnych kontrahentów oraz możliwość kooperacji i udziału w inicjatywach i usługach dodatkowych Akceleratora. W sytuacji przyszłego dalszego rozwoju poza Akceleratorem, najemcy KSSENONA będą również mogli liczyć na pomoc KSSE związaną z m.in.:

Zachęcamy do zapoznania się zarówno z aspektami dotyczącymi oferowanych przez KSSE ulg podatkowych, jak również z ofertą najmu powierzchni w Akceleratorze biznesowym KSSENON. Jesteśmy do dyspozycji aby odpowiedzieć na pytania i pomóc w rozwoju Twojego biznesu. Zapraszamy do kontaktu!

16 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach, odbył się kolejny Booster „Rozwiń swoją firmę – cała Polska specjalną strefą ekonomiczną” zorganizowany przez Miasto Żory oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Gości wydarzenia biznesowego kierowanego do przedsiębiorców z sektora MŚP przywitali Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory oraz dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu KSSE S.A.

Booster ma na celu wzmocnienie, wsparcie i przyspieszenie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości poprzez „zastrzyk” partnerstwa i praktycznej wiedzy o nowych przepisach i możliwościach dla firm. Dlatego już podczas bardzo interesującej dyskusji moderowanej przez Katarzynę Biegun, Dyrektor Działu Obsługi Inwestorów Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej  KSSE S.A. z udziałem ekspertów:

uczestnicy spotkania poznali realne narzędzia wsparcia rozwoju przedsiębiorczości oraz ofertę dostępną na rynku. Dużą wartością panelu dyskusyjnego była możliwość skonfrontowania opinii ekspertów oraz przedsiębiorców.

Następnie Piotr Sikora, Główny Specjalista ds. Rozwoju KSSE S.A. przedstawił najważniejsze założenia Polskiej Strefy Inwestycji, a dzięki konkretnym przykładom dał odpowiedź na pytanie jak uzyskać wsparcie.

W kolejnej prezentacji Katarzyna Cierniak, Menedżer ds. Rozwoju KSSE S.A. omówiła flagowy projekt Strefy – KSSENON Akcelerator Biznesowy. To jedyny w regionie nowoczesny obiekt łączący funkcje przemysłowe, biurowe i usługowe. Oferta wynajmu przestrzeni pod prowadzenie działalności gospodarczej w połączeniu z Centrum Kompetencji oraz Centrum Coworkingu stanie się wyróżnikiem dla regionu i dodatkową zachętą dla inwestorów.

Dr Bożena Afiniec, Specjalista ds. Współpracy z Rynkiem Pracy KSSE S.A. omówiła interesujący dla przedsiębiorców projekt „Energia”.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję przekonać się, że korzystanie z instrumentów wsparcia oferowanych przez KSSE. S.A. to naprawdę świetna decyzja. Podczas wydarzenia  wręczona została kolejna „Decyzji o wsparciu” dla wieloletniego inwestora Strefy – firmy MDM NT. Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

Booster MŚP „Rozwiń swoją firmę – cała Polska specjalną strefą ekonomiczną”, 16 listopada 2022 w Żorach.
Zapraszamy do rejestracji: https://www.ksse.com.pl/rejestracja/?lang_id=1&id_event=57&f_rodzaj=7
Booster MŚP – to wzmocnienie, wsparcie i przyspieszenie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.
Seminarium – „zastrzyk” partnerstwa i praktycznej wiedzy o nowych przepisach i możliwościach dla firm.
ONE STOP SHOP – „okienko informacyjne”, spotkania B2B z ekspertami, bezpośrednie rozmowy z doradcami.
Oferta dla MŚP – dostępne narzędzia i nowe, dopasowane do MŚP wymagania, które należy spełnić, aby uzyskać m.in. zwolnienia podatkowe i działać na terenie miasta Żory i w Polskiej Strefie Inwestycji.

16 listopada 2022, o godz. 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach, odbędzie się Booster MŚP „Rozwiń swoją firmę – cała Polska specjalną strefą ekonomiczną”. Zachęcamy do rezerwacji terminu. Szczegóły wkrótce!

 

29 września 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach, odbyła się konferencja tuBiznes Opener Europa, której temat przewodni to „możliwości kooperacji śląskich i ukraińskich firm”. TuBiznes Opener to cykl spotkań integracyjnych dla przedsiębiorców organizowanych przez grupę medialną tuPolska. Uczestnicy konferencji otrzymują solidną dawkę wiedzy biznesowej, rozmawiają o ważnych dla lokalnej gospodarki sprawach, a także nawiązują relacje biznesowe. Wydarzenie w Żorach poświęcone było kooperacji śląskich przedsiębiorstw na rynku ukraińskim oraz możliwości inwestowania w województwie śląskim. Dlatego na tym spotkaniu, nie mogło zabraknąć przedstawienia oferty Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W konferencji udział wziął Pan Andrzej Zabiegliński Wiceprezes, członek Zarządu KSSE S.A., który w pierwszej części przedstawił uczestnikom spotkania najważniejsze obszary działalności strefy, w tym instrument Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) czyli formę wsparcia dla firm planujących inwestycję. Następnie przyszedł czas na prezentację Akceleratora Biznesowego KSSENON. Prezes Zabiegliński poza głównymi założeniami projektu, omówił koncepcję funkcjonowania Centrum Kompetencji, która dzięki współpracy strefy, Miasta Żory oraz lokalnych przedsiębiorców, stworzy zupełnie nowe warunki praktycznej nauki zawodu nie tylko dla żorskiej młodzieży. Nie zabrakło również informacji o ofercie Akceleratora oraz możliwościach i korzyściach dla jego przyszłych najemców.

Foto: Daria Zasuń, Slaskibiznes.pl

8 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie, odbył się Booster „Rozwiń swoją firmę – cała Polska specjalną strefą ekonomiczną”. Spotkanie z udziałem Prezesa Zarządu KSSE dr. Janusza Michałka oraz Zastępcy Prezesa Moniki Bryl cieszyło się dużym zainteresowaniem lokalnych firm. Jak podkreślali w swoich wystąpieniach, bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami jest dla strefy szczególnie cenny, gdyż daje realne możliwości wsparcia firm planujących inwestycje.

Przedsiębiorcy z Powiatu Pszczyńskiego poznali instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorczości oferowane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Booster w Pszczynie to również świetna okazja do prezentacji nowej oferty KSSE czyli Akceleratora KSSENON. Katarzyna Cierniak Menedżer ds. Rozwoju KSSE S.A. przedstawiła główne założenia projektu oraz powstającą zupełnie nową ofertą wynajmu powierzchni przemysłowych, biur i lokali użytkowych połączonych z Centrum Kompetencji-dodatkową zachętą dla inwestorów i odpowiedzią na aktualne trendy praktycznej nauki zawodu prowadzonej w nowoczesnych warunkach oraz Centrum Coworkingu.