Informacje

Szczegóły odnośnie krótkookresowego wynajmu sal konferencyjnych znajdują się w zakładce
Sale konferencyjne.

Wynajem powierzchni na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w obiekcie odbywa się na zasadzie przystąpienia podmiotu do realizacji Programu „Akcelerator Biznesowy KSSENON” przy spełnieniu założeń oraz celów przyjętych dla jego realizacji, a także dostępności powierzchni.

Procedura naboru

  • Dobór podmiotów uczestniczących w Programie opiera się na procedurze kwalifikacyjnej.

  • Głównymi odbiorcami są firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  • Warunkiem uczestnictwa w Programie jest niezaleganie z podatkami i składkami w stosunku do US oraz ZUS (na etapie aplikowania wymagane jest w tym zakresie oświadczenie, na etapie podpisywania umowy – zaświadczenie).

  • Orientacyjny czas trwania procedury – od aplikacji do zawarcia umowy (przedwstępnej lub właściwej – w zależności od sytuacji): ok. 2-3 tygodnie.

  • W przypadku dodatkowej realizacji inwestycji z wykorzystaniem „Decyzji o wsparciu” uprawniającej do korzystania z ulg podatkowych, czas trwania procedury może ulec wydłużeniu.

  • Wypełnione i podpisane formularze aplikacyjne należy składać do biura Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej KSSE.

  • Wnioski aplikacyjne rozpatrywane są na bieżąco.

Orientacyjne stawki wynajmu

Hale przemysłowe

od 26 zł / m² netto

Lokale usługowe

od. 36 zł / m² netto

Biura

od 36 zł / m² netto

Niezależnie od Czynszu elementem składnikiem elementu kosztowego jest opłata eksploatacyjna. Jest to ryczałtowa opłata przekalkulowana jako udział Najemcy we wszystkich kosztach i opłatach w związku z funkcjonowaniem nieruchomości, w szczególności części wspólnych, takich jak: utrzymanie nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym, zarządzanie i bieżące utrzymanie (w szczególności sprzątanie części wspólnych, ochrona i monitoring, bieżące naprawy, wspólne media, w tym: ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja, oświetlenie, utrzymanie terenów zielonych, wywóz śmieci), opłaty publicznoprawne.

Niezależnie Najemca ponosi koszty mediów powstałych w wyniku prowadzonej przez niego działalności.

Szczegóły i detale zostaną przedstawione w trakcie kontaktu z biurem Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej KSSE.