Ulgi podatkowe w KSSENONIE

W ostatnich tygodniach pojawiły się nowe akty legislacyjne związane z instrumentem pn. Polska Strefa Inwestycji, oferowanym przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Pierwszym z dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji i wprowadza ono pewne ewolucyjne zmiany do instrumentu (m.in. obniżenie wymaganych nakładów inwestycyjnych dla małych i średnich firm w przypadku reinwestycji). Drugim istotny dokumentem jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027. Na jego podstawie w województwie śląskim o 10 pkt procentowych zwiększa się wysokość pomocy publicznej. Oznacza to, że w aktualnym momencie dużym firmom przysługuje 40% pomocy publicznej, średnim – 50%, natomiast firmom mikro i małym – 60%.

Wejście w życie nowych aktów legislacyjnych okazję, aby przybliżyć instrument, dzięki któremu firma może uzyskać ulgę podatkową w związku z realizacją nowej inwestycji. Inwestycja taka może zostać zrealizowana w dowolnej lokalizacji, a wsparcie przyznawane jest firmom  z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług, bez względu na ich wielkość. Istotą instrumentu jest możliwość korzystania przez firmę z ulgi podatkowej w podatku dochodowym, polegającej na całkowitym niepłaceniu tego podatku. Łączna maksymalna wartość ulgi podatkowej określana jest w oparciu o opisywaną wcześniej mapę pomocy publicznej – i jak już wspomniano dla firm mikro i małych wynosi 60% nakładów inwestycyjnych poniesionej inwestycji (50% dla średnich firm i 40 % dla dużych firm).

Czy założenia PSI mają zastosowanie w przypadku wynajmu powierzchni w Akceleratorze biznesowym KSSENON? Czy wynajmując halę przemysłową można skorzystać z ulgi? Czy firma ma szansę na skorzystanie z dobrych warunków do dalszego dynamicznego rozwoju?
Odpowiedź na wszystkie te pytania brzmi: TAK!

Wynajmując powierzchnię przemysłową w Akceleratorze, po spełnieniu pewnych określonych dla inwestycji kryteriów – Twoja firma również może skorzystać z ulg podatkowych. Istotnym jest tutaj, że do kosztów kwalifikowanych, na podstawie których wylicza się ulgę podatkową można zaliczyć także koszty związane z najmem powierzchni w Akceleratorze biznesowym KSSENON. Warunkiem jest tutaj to, by okres najmu trwał co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji. Dodatkowo poza kosztami związanymi z najmem, kosztami kwalifikowanymi będą również wszystkie przyszłe wydatki na środki trwałe (np. wyposażenie, park maszynowy, patenty czy licencje). W przypadku firm z sektora MŚP oprócz nowego sprzętu możliwy jest również zakup używanych środków trwałych. Całość może zostać sfinansowana zarówno np. za pomocą środków własnych, ale także i kredytu czy leasingu finansowego.

Jak to się przelicza w praktyce?

Przykładowa kalkulacja pomocy publicznej dla małej firmy prowadzącej działalność w hali przemysłowej o powierzchni 290 m2 wynajętej na okres 5 lat:
Przykładowe koszty związane najmem hali oraz zakupem sprzętu, oprogramowania i wyposażenia wliczanego do środków trwałych: 1.000.000 zł netto
Ulga podatkowa dla małej firmy (60%): 600.000 zł
Oznacza to, że firma nie płaci podatku dochodowego z działalności, dopóki jego wartość nie skumuluje się do kwoty 600.000 zł.

Ulga podatkowa w KSSENONIE to nie wszystko. KSSE gwarantuje Ci dostęp do potencjalnych kontrahentów oraz możliwość kooperacji i udziału w inicjatywach i usługach dodatkowych Akceleratora. W sytuacji przyszłego dalszego rozwoju poza Akceleratorem, najemcy KSSENONA będą również mogli liczyć na pomoc KSSE związaną z m.in.:

  • przygotowaniem nieruchomości do zakupu
  • przygotowaniem nieruchomości do realizacji inwestycji
  • znalezieniem większej powierzchni najmu

Zachęcamy do zapoznania się zarówno z aspektami dotyczącymi oferowanych przez KSSE ulg podatkowych, jak również z ofertą najmu powierzchni w Akceleratorze biznesowym KSSENON. Jesteśmy do dyspozycji aby odpowiedzieć na pytania i pomóc w rozwoju Twojego biznesu. Zapraszamy do kontaktu!