Odtwórz wideo

Co?

Akcelerator biznesowy KSSENON – budowa centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Żorach.

Projekt polega na budowie Akceleratora biznesowego KSSENON – kompleksu składającego się z hal przemysłowych z zapleczem biurowo-socjalnym skierowanych głównie do mikro i małych przedsiębiorstw, uzupełnionych dodatkowo o niezależną, zróżnicowaną przestrzeń nieprzemysłową. Inwestycja jest realizowana przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., będzie ona również przyszłym operatorem Akceleratora.

Budujemy ekosystem innowacji. KSSENON to nie tylko powierzchnia i nowoczesna infrastruktura. Firmom rezydującym w Kompleksie zapewniamy dostęp do wiedzy, trendów i potencjalnych kontrahentów.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Priorytet I, Nowoczesna gospodarka; Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji).
Wysokość środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 40 885 000,00 zł.

TO

CZĘŚĆ
PRZEMYSŁOWA

Łącznie 32 nowoczesne niewielkie hale o charakterze przemysłowym (ok. 250-350 m2, każda z własnym z zapleczem biurowym oraz socjalnym) przeznaczone na wynajem, z możliwością korzystania z ulg podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Istnieje możliwość łączenia hal.

CZĘŚĆ
NIEPRZEMYSŁOWA

Łącznie ok. 2.500 m2 powierzchni pod wynajem z przeznaczeniem na funkcje dodatkowe i uzupełniające, w tym wspierające firmy we wdrażaniu innowacji
np. bistro, usługi księgowe, prawne, przedszkole, punkt pocztowy itd.
Istniej również możliwość wynajmu przestrzeni na działalność o charakterze biurowym.

CENTRUM
KOMPETENCJI

Miejsce realizacji praktyk zawodowych, specjalistycznych szkoleń dla uczniów oraz osób dorosłych, w powiązaniu z lokalnymi aktorami rynku pracy i edukacji.

CENTRUM
COWORKINGU

Profesjonalne współdzielone miejsce pracy, stanowiące pierwszą bazę dla firm o charakterze start-up'owym.

Gdzie?

Akcelerator biznesowy KSSENON budowany będzie w południowej części Żor, w okolicach ulic: Rozwojowej, Towarowej oraz Al. Jana Pawła II

Kiedy?

Poniżej przedstawiony został ramowy harmonogram realizacji projektu, uwzględniający działania historyczne, a także przyszłe kroki.

Rozpoczęcie budowy Akceleratora planowane jest na II kwartał 2021 r.

Uruchomienie działalności KSSENON planowane jest na I kwartał 2023 r.

Opracowanie założeń i koncepcji projektu

Założenia generalne, wizja całości, przygotowanie geodezyjne nieruchomości, wytyczne architektoniczne

Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego Akceleratora

W latach 2016-2017 przeprowadzony został konkurs architektoniczny, na konkurs wpłynęło ... prac. Zwycięzcą koncepcji architektonicznej opracowanej na bazie wytycznych projektu została firma Silesia Architekci z Katowic.

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę, przygotowanie infrastruktury

W 2017 roku KSSE SA zleciło prace projektowe dotyczące realizacji projektu technicznego Akceleratora, a także budowy układu infrastruktury technicznej oraz drogowej obszaru, na którym realizowana będzie inwestycja. Projekt uzyskał pozwolenie na budowę.

Poszukiwanie środków finansowych na realizację pełnego zakresu inwestycji, uzyskanie dofinansowania

Przygotowany projekt techniczny oraz uzyskane pozwolenie na budowę uwzględniał możliwość etapowania inwestycji. Niemniej jednak KSSE S.A. poszukiwała środków zewnętrznych umożliwiających realizację pełnego zakresu inwestycji. W IV kwartale 2020 r. projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
27 października 2020 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

Zobacz video

Przeprowadzenie przetargu i wyłonienie Inżyniera Kontraktu przedsięwzięcia

W związku z przygotowaniami do uruchomienia prac budowlanych KSSE przyjęło model współpracy z Inżynierem Kontraktu, który ze strony KSSE będzie koordynował realizację inwestycji. Przeprowadzony przetarg pozwolił wyłonić firmę Sweco Polska sp. z o.o., jako Inżyniera Kontraktu.

Przygotowanie, przeprowadzenie przetargu i wyłonienie Generalnego Wykonawcy Akceleratora KSSENON

KSSE SA przyjęło model realizacji przedsięwzięcia po wyłonieniu Generalnego Wykonawcy, który przeprowadzi prace budowlane. Ogłoszenie przetargu planowane jest na I kwartał 2021, zakończenie procedur przetargowych oraz wyłonienie Generalnego Wykonawcy planuje się na II kwartał 2021.

Realizacja inwestycji KSSENON w części budowlanej

KSSE SA planuje, że realizacja części budowlanej będzie miała miejsce od II kwartału 2021 do końca IV kwartału 2022

Inicjacja merytorycznych działań marketingowych i rozwojowych

Uruchomienie merytorycznej witryny internetowej, doprecyzowanie zasad wynajmu nieruchomości oraz funkcjonowania firm w obrębie akceleratora.

Uruchomienie procesu komercjalizacji przestrzeni przemysłowej oraz nieprzemysłowej w Akceleratorze

Poszukiwanie najemców, skierowanie oferty do przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku.

Przygotowanie, tworzenie i wyposażenie Centrum Kompetencji oraz Centrum Coworkingu w Akceleratorze

Wypracowanie modelu współpracy z partnerami samorządowymi, biznesowymi i technologicznymi. Wyposażenie centrum infrastrukturę TIK, w tym VR. Opracowanie atrakcyjnej oferty edukacyjno-szkoleniowej i nowoczesnych metod prowadzenia zajęć.
Stworzenie kompleksowej oferty skierowanej do star-upów, freelancerów, kreatorów, innowatorów. Opracowanie pakietów umożliwiających prowadzenie i rozwój pomysłów biznesowych i networking.

Uruchomienie działalności Akceleratora Biznesowego KSSENON


Już działamy!

Nowoczesna, zróżnicowane przestrzeń dedykowana przedsiębiorcom innowatorom, inwestorom, start-upom, freelancerom, talentom, studentom, naukowcom, organizacjom pozarządowym, sektorowi publicznemu i innym.

Bądź na bieżąco!

Sytuacja zmienia się w sposób dynamiczny !

W jaki sposób być na bieżąco ?

To proste! Możesz to zrobić na kilka sposobów:

facebook

Odwiedź i polub naszą stronę na facebook-u, a na bieżąco otrzymasz wszystkie informacje o wydarzeniach, kluczowych momentów

www.kssenon.pl

Odwiedzaj naszą stronę internetową, pełna wersja serwisu z wdrożonym blogiem planowana jest na początek III kwartału 2021r.

Zapisz się do newslettera

Planujemy realizację cyklicznych rozsyłek e-mailowych z newsletterem dla zainteresowanych postępami oraz nowościami związanymi z projektem

Kontakt

Podstrefa Jastrzębsko-Żorska
ul. Muzealna 1/1
44-240 Żory

W tematach związanych z realizacją inwestycji KSSENON

Procedury budowlane, wyłaniania wykonawców, zagadnienia przetargowe, kwestie wykonawcze, technologiczne,

W tematach związanych z najmem powierzchni

Zainteresowanie lokalizacją firmy w obrębie Akceleratora (zaznaczamy, że szczegóły będą znane w III kwartale 2021r.)

W pozostałych tematach związanych z powstawaniem Akceleratora

Inna współpraca, networking, dodatkowe komponenty Akceleratora, Centrum Kompetencji, Centrum Coworkingowe itd.